Tota Tua - cała twoja

Witaj w świecie ikony

Ikona jest oknem do nieba. Jest miejscem spotkania z Bogiem, jest pomostem między tym co ziemskie a tym co niebiańskie.

W ikonie odnajdujemy ład i harmonię niezmąconą słabością i grzesznością człowieka. Przez kontemplację piękna ukrytego w warstwach pigmentu, docieramy do najgłębszych pokładów nas samych, doświadczając nieustannie jej stwórczego dzieła.

Ikona w niewypowiedziany sposób ukazuje nam piękno niestworzone, piękno które jest owocem naszej modlitwy.

Piękno, które sam Bóg wraz ze świętymi i Maryją ukazują w swoim obliczu. 

Światło przedstawione w ikonie za pomocą złota, pociąga i oświetla kontemplującego ikonę.

Zapraszam Cię do podróży w głąb siebie, przez ikonę. 

Do podróży, której przewodnikiem będzie sam Pan Bóg ukryty w ikonie.

 

Tata Tua – cała Twoja Maryjo

Maryja jest ikoną Kościoła. Jest tą która wskazuje drogę. Jest miejscem naszego spotkania z Bogiem.

W Maryi odnajdujemy ład i harmonię, której nigdy nie skaził ten świat. 

Przez kontemplację Jej piękna odnajdujemy piękno Boga.

Dlatego wybrałam Maryję na swoją przewodniczkę. Jej powierzam moją pasję malowania ikon, którą pragnę podzielić się z Tobą. 

 

Tota Tua Maryjo.

 

Warsztaty ikonopisarskie

Zapraszam na warsztaty pisania ikon na których nauczysz się jak napisać ikonę z zachowaniem tradycyjnych metod i techniki tempery jajowej.

A więc najpierw doznania duchowe, religijne. Ikona to przecież ,,wypisane kolorami imię Boże”, to okno, za którym mogę zobaczyć Boży świat, to,, widzialna ewangelia”. Dlatego więc wszystkie zajęcia rozpoczynały się osobistym rozważaniem i kontemplacją Słowa Bożego skierowanego do nas w danym dniu oraz krótką modlitwą wspólnotową.

Magda

uczestniczka warsztatów

Ikony na zamówienie

Wykonuję ikony na zamówienie. Ikony piszę według tradycyjnej metody tempery jajowej z wykorzystaniem 23 karatowych płatków złota. 

Ikona to doskonały prezent z okazji ślubu, rocznicy ślubu, chrztu lub po prostu by obdarować ukochaną osobę niezwykłym, oryginalnym prezentem.