Świadectwo Magdy

uśmiechnięte kobiety trzymające ikony,,Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem , zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa’’ ( 2 Kor 4,6 ).
Te słowa świętego Pawła Apostoła najlepiej wyrażają moje przeżycia związane z uczestnictwem w warsztatach pisania ikon w pracowni Pani Sylwii Grużewskiej w Olsztynie w dniach 8.06- 14.07.2018 r.
A więc najpierw doznania duchowe, religijne. Ikona to przecież ,,wypisane kolorami imię Boże”, to okno, za którym mogę zobaczyć Boży świat, to,, widzialna ewangelia”. Dlatego więc wszystkie zajęcia rozpoczynały się osobistym rozważaniem i kontemplacją Słowa Bożego skierowanego do nas w danym dniu oraz krótką modlitwą wspólnotową. Indywidualna, cicha modlitwa i własne intencje towarzyszyły nam również w trakcie dalszej pracy przy tworzeniu ikon. Jest to niewątpliwie pewnego rodzaju dialog z Bogiem pomagający w pogłębianiu życia duchowego.
Następne to przeżycia intelektualne i estetyczne. W sposób interesujący i przystępny Pani Sylwia przekazała nam wiedzę dotycząca teologicznego aspektu ikony, historii i symboliki ikon ze zwróceniem uwagi na Mandylion- bo ten rodzaj ikony tworzyliśmy. Poznaliśmy również technikę pisania ikon z użyciem tempery jajecznej. Otrzymaliśmy też pięknie opracowane i wydane przez Sylwię materiały dydaktyczne. Były one niezwykle przydatne na każdym etapie malowania i stanowią również miłą pamiątkę. Sama technika pisania ikon nie była dla mnie łatwa. Dodatkowo uczyła także cierpliwości i pokory. Tym bardziej więc cenna i bliska sercu jest powstała ikona. Oczywiście efekt nie byłby tak satysfakcjonujący, gdyby nie pomoc i życzliwość Sylwii oraz bardzo przyjemna atmosfera podczas warsztatów.
I właśnie ten aspekt towarzyski jest również niezwykle ważny. Spotkałam się z życzliwością Sylwii i wszystkich pozostałych osób biorących udział w warsztatach. Ta miła atmosfera pomagała przezwyciężać trudności w pracy i powodowała, że z niecierpliwością oczekiwałam na następne spotkania. Samo miejsce naszej pracy, czyli pracownia Sylwii, urządzona jest funkcjonalnie i estetycznie i ma dobre połączenie komunikacyjne z innymi dzielnicami Olsztyna.
Dodam jeszcze, że udział w takich warsztatach planowałam od kilku lat. I właśnie okazało się, że to było ten czas i to miejsce. Może spróbujesz więc i Ty?

Magdalena

Na pełną fotorelację z warsztatów zapraszam do zakładki Warsztaty.